ĐIỂM DANH MỖI NGÀY – NHẬN THƯỞNG MỎI TAY

1. Thời gian: Bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/10/2022 (GMT +8)

2. Nội dung: CTKM dành cho tất cả hội viên khi tham gia cược tại TF88.

3. Yêu cầu: Thành viên phải có tổng nạp tiền tối thiểu 2.000 VNDP mỗi ngày để tham gia KM.

4. Thành viên điểm danh tối thiểu 1 lần/ngày, điểm danh càng nhiều tiền thưởng càng lớn:

Tiền thưởng điểm danh
1 lần
8.8 vndp
2 lần
8.8 vndp
3 lần
8.8 vndp
4 lần
28 vndp
5 lần
8.8 vndp
6 lần
8.8 vndp
7 lần
48 vndp
8 lần
9.8 vndp
9 lần
9.8 vndp
10 lần
9.8 vndp
11 lần
38 vndp
12 lần
9.8 vndp
13 lần
9.8 vndp
14 lần
68 vndp
15 lần
10.8 vndp
16 lần
28 vndp
17 lần
10.8 vndp
18 lần
48 vndp
19 lần
10.8 vndp
20 lần
10.8 vndp
21 lần
88 vndp
22 lần
10.8 vndp
23 lần
28 vndp
24 lần
10.8 vndp
25 lần
58 vndp
26 lần
10.8 vndp
27 lần
10.8 vndp

29 lần
28 vndp
30 lần
28 vndp
31 lần
28 vndp
    

5. Để nhận được phần thưởng hàng ngày, các thành viên cần nhấp vào nút “Điểm danh“. Sau khi hoàn tất quá trình điểm danh, số tiền thưởng tương ứng sẽ được tự động cập nhật vào ví chính của thành viên, dựa trên số lần điểm danh của họ. Để có thể rút tiền, các thành viên cần phải hoàn thành một vòng cược.

6. Thời gian tích lũy nạp trong một ngày được tính từ 00:00:00 đến 23:59:59 (GMT+8). Số lần tích lũy trong tháng sẽ bị xóa và tích lũy lại từ ngày đầu tiên của tháng kế tiếp.

7. Việc nhận tiền thưởng điểm danh chỉ có thể được thực hiện trong ngày tương ứng. Nếu không hoàn tất quá trình nhận thưởng trong ngày đó, việc nhận tiền thưởng sẽ bị coi là từ bỏ.

8. Tại chương trình này, các loại cược như HÒA, HỦY, 2 BÊN, Europe Handicap tỷ lệ dưới 1.75, Asian Handicap dưới 0.75 sẽ không được áp dụng.

9. Việc tham gia chương trình khuyến mãi này không được phép đối với các tài khoản có cùng địa chỉ IP hoặc chia sẻ thông tin dữ liệu tương tự.

10. TF88 có quyền thay đổi, từ chối hoặc chấm dứt chương trình Khuyến mãi này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

11. Các chương trình khuyến mãi nạp tiền lần đầu khác sẽ không được kết hợp cùng với chương trình khuyến mãi này.

12. Điều khoản & Điều kiện khuyến mãi chung được áp dụng.